STRATEGIJŲ TOBULINIMAS

KONSULTAVIMAS RENGIANT VIETOS PLĖTROS 2008-2013 M. STRATEGIJAS KONSULTUOTOS VVG RENGIANT BANDOMĄSIAS INTEGRUOTAS STRATEGIJAS
UAB „Verslo strategija ir projektai“ 2006 m. konsultavo dešimt  vietos veiklos grupių rengiant paraiškas “Techninė parama kaimo vietovių studijoms, jų vertinimui, paraiškų paramai gauti parengimui, atsižvelgiant į susijusių gyventojų poreikius, parengtos bandomosios strategijos tobulinimui, siekiant pasirengti Leader metodo gyvendinimui 2007-2013 m.“ ir minėtos vietos veiklos grupės gavo po 70 000 Lt paramą minėto projekto įgyvendinimui. Buvo parengtos minėtų vietos veiklos grupių  Vietos plėtros 2008-2013 m. strategijos, kurioms Žemės ūkio ministro įsakymu buvo skirta  parama nuo 7,00 mln. Lt – iki 10 mln. Lt šių strategijų įgyvendinimui:

Asociacija Kaišiadorių r. VVG
Elektrėnų sav. vietos veiklos grupė
Joniškio r. partnerystės vietos veiklos grupė
Kelmės krašto partnerytės VVG
Prienų rajono vietos veiklos grupė
Raseinių rajono vietos veiklos grupė
Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė
Telšių rajono vietos veiklos grupė
Trakų krašto vietos veiklos grupė
Vietos veiklos grupė “Švenčionių partnerystė”

Pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos ketvirtosios prioritetinės krypties „Tvari žuvininkystės regionų plėtra“ priemonę „Techninė parama žuvininkystės regionų studijoms atlikti, žuvininkystės regionų plėtros strategijoms rengti, asmenims, rengiantiems žuvininkystės regionų plėtros strategiją, mokyti“ įmonė konsultavo Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupę “Vilkauda“,  Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupę rengiant „Žuvininkystės regiono 2010-2013 metų vietos plėtros strategijas“, kurios gavo paramą strategijų įgyvendinimui. 

nuotrauku-galerija


isskleisti
 
nuotrauku-galerija
VYKDYTA MOKYMŲ, KONSULTAVIMO VEIKLA

isskleisti
nuotrauku-galerija