“VERSLO STRATEGIJA IR PROJEKTAI” – tai jūsų partneris

handshake

padedantis formuoti verslo strategiją, efektyviai panaudoti žmogiškuosius ir materialinius išteklius, propaguoti Leader metodo naudą ugdant kaimo žmonių aktyvą naujoviškai vertinti esamą padėtį jų gyvenamojoje kaimo teritorijoje, mokyti ir konsultuoti vietos veiklos grupių, bendruomenių narius ir kaimo gyventojus, rengiant vietos plėtros strategijas, projektus ir organizuojant jų įgyvendinimą. UAB „Verslo strategija ir projektai“ siūlo paslaugas Jums pageidautinose veiklos srityse ir prisiima įsipareigojimą suteikti kokybiškas paslaugas.