Veiklos kryptys

 • KONSULTAVIMAS VERSLO/VEIKLOS PLANŲ RENGIMO IR PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO KLAUSIMAIS:
  • - Jaunųjų ūkininkų įsikūrimo;
  • - Žemės ūkio valdų modernizavimo;
  • - Kaimo infrastruktūros gerinimo;
  • - Mikroįmonių įkūrimo ir plėtros bei ne žemės ūkio veiklos įvairinimo;
  • - Kaimo turizmo paslaugų plėtros;
  • - Vietos projektų įrengimo ir įgyvendinimo administravimo.
 • KONSULTAVIMAS RENGIANT STRATEGIJAS
 • MOKYMO PROGRAMŲ, METODINĖS MEDŽIAGOS RENGIMAS
 • MOKYMAI EKONOMIKOS IR VADYBOS TEMŲ KLAUSIMAIS
 • VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ, KAIMO BENDRUOMENIŲ, KAIMO GYVENTOJŲ MOKYMAS IR JŲ ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMAS ĮGYVENDINANT LEADER METODĄ
 • TARPTAUTINIAI PROJEKTAI, MAINAI IR BENDRADARBIAVIMAS
 • MOKSLINIŲ TIRIAMŲJŲ DARBŲ VYKDYMAS KAIMO PLĖTROS KRYPTYJE BENDRADARBIAUJANT SU KITOMIS MOKSLO INSTITUCIJOMIS