VIETOS PROJEKTŲ RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMO ADMINISTRAVIMAS

Projekto „Aukštadvario žemės ūkio mokyklos patalpų (unikalus Nr. 7998 – 3020 – 1013) remontas ir pritaikymas tradicinių amatų  veiklai“ įgyvendinimas