Projektai lentelė

Užsakovas Projekto pavadinimas
 Trakų rajono savivaldybės administracija  ,,Pastato (Unikalus Nr. 7988-8026-7016) patalpų remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“
Valstybė biudžetinė įstaiga Aukštadvario žemės ūkio mokykla „Aukštadvario žemės ūkio mokyklos patalpų (unikalus Nr. 7998 – 3020 – 1013) remontas ir pritaikymas tradicinių amatų  veiklai“
Valstybė biudžetinė įstaiga Aukštadvario žemės ūkio mokykla „Aukštadvario žemės ūkio mokyklos pastato (unikalus Nr. 7996-4017-1011) aktų salės eksploatavimo galimybių gerinimas”
Savivaldybės biudžetinė įstaiga trakų r. Bražuolės
lopšelis-darželis
,,Bražuolės vaikų lopšelio-darželio vaikų žaidimų aikštelės įrengimas“
Savivaldybės biudžetinė įstaiga trakų r. Bražuolės
lopšelis-darželis
,,Bražuolės lopšelio-darželio pastato remontas siekiant gerinti darželio bendruomenės veiklą“
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Trakų r. Onuškio vaikų darželis ,,Onuškio vaikų darželio teritorijos infrastruktūros sutvarkymas”
Visuomeninė organizacija Musninkų kaimo bendruomenė „Pastato – Ambulatorija – vaistinė (unikalus Nr.8998 – 0012 – 6017) remontas ir jo pritaikymas bendruomenės poreikiams“
Prienų rajono Stakliškių vidurinė mokykla „Sporto aikštyno (žemės sklypo unikalus Nr.4400-1038-9425) atnaujinimas“
Vilniaus rajono savivaldybės administracija „Vilniaus rajono Juodšilių sen., Valčiūnų k. administracinio pastato rekonstrukcijos, siekiant pritaikyti jį jaunimo laisvalaikio ir sporto centro įkūrimui“
Vilniaus rajono savivaldybės administracija „Vilniaus r. Rukainių universalaus daugiafunkcinio sporto aikštyno įrengimas“
Asociacija Tribonių kaimo bendruomenė „Kaimo tradicijų puoselėjimas ir vietos gyventojų laisvalaikio užimtumo gerinimas“
Asociacija Tribonių kaimo bendruomenė „Šalčininkų r. sav. Tribonių k. administracinio pastato (unikalus Nr. 8597-6014-8012) rekonstrukcija, pritaikant jį Tribonių kaimo bendruomenės namų įkūrimui“
Trakų r. Onuškio vidurinė mokykla „Onuškio vidurinės mokyklos patalpų remontas siekiant gerinti mokyklos bendruomenės veiklą“
Trakų r. Onuškio vidurinė mokykla „Onuškio vidurinės mokyklos sporto salės remontas ir pritaikymas jaunimo poreikiams“
Nacionalinė žuvų perdirbėjų ir prekybininkų asociacija „Žuvininkystės produktų rinkos plėtra ir skatinimo kompanijos“
Nacionalinė akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacija „Akvakultūros  įmonių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas veisiant ir auginant naujas žuvų rūšis Lietuvos akvakultūros tvenkiniuose ir uždarose cirkuliacinėse auginimo sistemose“
Keturiasdešimt Totorių kaimo musulmonų-sunitų bendruomenė „Keturiasdešimt Totorių kaimo musulmonų-sunitų bendruomenės namų statyba”